Algemene verkoop- en garantievoorwaarden.

Deze Algemene Verkoop-, Garantie- en Retourvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van elk van de producten die op deze website worden getoond. Het gebruik van de diensten van deze online winkel veronderstelt de aanvaarding van deze aankoopvoorwaarden.

Wij raden u aan de Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u uw bestelling plaatst. Zodra de aankoop is gedaan, wordt ervan uitgegaan dat de klant akkoord gaat met elk van de Algemene Verkoop- en Garantievoorwaarden en deze aanvaardt.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Volgens de LOTT - organieke wet van het landvervoer - moet bij de ontvangst van de producten het aantal ontvangen pakketten en de goede staat van de geleverde producten worden geverifieerd.

In geval van schade, incidenten of defecte verpakking moeten de opmerkingen op de afleveringsbon van de vervoerder worden vermeld en binnen een termijn van maximaal 24 uur schriftelijk aan Tubhome.nl worden meegedeeld. Anders zal een dergelijke vordering tot schadevergoeding geen doorgang vinden.

De aankoop van een materiaal houdt geen recht in op de installatie, configuratie of uitleg van de werking ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de verzending, als gevolg van gebrek aan voorraad van een product, gebrek aan informatie over betalingen of overschrijvingen, vertragingen van het koeriersbedrijf of enige andere reden. De aangegeven levertijden zijn bij benadering. Vergeet niet het ordernummer en de naam van de koper te vermelden bij de betaling.

Tubhome.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie correct is, maar kan de juistheid van beschrijvingen en voorraad niet garanderen. De producten kunnen, als gevolg van de beschikbaarheid van de fabrikant, kleine variaties vertonen in specificaties, kleuren of andere ontwerpkenmerken, zolang deze geen afbreuk doen aan de geadverteerde kwaliteiten en prestaties.

Tubhome.nl is niet verantwoordelijk voor verliezen of extra kosten veroorzaakt door fouten in het door de klant bij de aankoop opgegeven adres, het afhalen door derden op het opgegeven adres of adreswijzigingen, noch voor de extra kosten als gevolg van vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de klant, die deze op zich moet nemen.

Tubhome.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, veroorzaakt door fouten of gebrek aan conformiteit, vertragingen of enige andere reden, van haar producten.

Tubhome.nl installeert haar producten niet en biedt ook geen onderhoudsdiensten aan; hoewel er instructies voor gebruik, installatie en onderhoud worden gegeven, vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de klant. Tubhome.nl is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten die voortvloeien uit onjuiste installatie, onderhoud of gebruik, en de garantie vervalt.

Particuliere kopers hebben het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, waarbij zij de directe kosten voor het terugzenden van de goederen op zich moeten nemen (de exacte kosten kunt u afhankelijk van het product en het gebied raadplegen) en het product verpakt zoals ontvangen en beschikbaar op straat moeten achterlaten voor afhaling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons vóór het verstrijken van de termijn in kennis stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar het gebruik ervan is niet verplicht.

Na ontvangst van de goederen wordt het geld onverwijld terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt bepaald; in elk geval zal de terugbetaling u geen kosten aanrekenen. De terugbetaling kan worden ingehouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of de juiste staat en terugzending van de goederen hebben gecontroleerd, afhankelijk van de voorwaarde waaraan het eerst is voldaan.

Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of de juiste staat en terugzending van de goederen hebben geverifieerd, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst wordt vervuld.

Bestellingen van meer dan drie eenheden van om het even welk product, kunnen worden beschouwd als een detailhandelsbestelling, die onderworpen is aan de wettelijkheid die deze markt beheerst en die eenzijdig door Tubhome.nl kan worden beëindigd indien de klant niet wettelijk als detailhandelaar is erkend.

Tubhome.nl behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren indien de betaling niet binnen vijf kalenderdagen is ontvangen.

Wij garanderen een minimumprijs op onze producten, om het prijsverschil aan te tonen heeft u de aankoopfactuur nodig en een document dat aantoont dat op de datum van aankoop hetzelfde (merk en model) goedkoper en in voorraad was in een andere vergelijkbare Spaanse winkel (inclusief BTW en verzendkosten, exclusief aanbiedingen en kortingen).

De foto's en afmetingen op deze website zijn bij benadering en kunnen afwijken. De getoonde foto's vormen geen contractuele verbintenis, er kunnen variaties zijn door configuratie en extra's aangekocht bij het product.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot artikel 27.1 van Wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel delen wij u mee dat:

1) Het elektronische document waarin het contract wordt vastgelegd, zal in de administratie van de onderneming worden gearchiveerd en kan worden geraadpleegd door middel van een privétoegang met de registratiegegevens van de klant waarvan een getrouwe kopie zal worden vrijgegeven of door het af te drukken op het ogenblik van de aanvaarding (mogelijkheid tot afdrukken).

2) Eveneens vóór de definitieve aanvaarding van het elektronisch contract is er een scherm waar u eventuele invoerfouten kunt analyseren en wijzigen en zo nodig corrigeren.

De verkoop wordt geacht te zijn gesloten op het adres van de verkoper en beide partijen zijn onderworpen aan het Spaanse recht en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Malaga.

Online beslechting van consumentengeschillen overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting dat beschikbaar is op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Garantievoorwaarden

Garantie en reparaties: De op de markt gebrachte producten hebben een garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen, overeenkomstig de nieuwe geldende voorschriften. 

In die incidenten die het gebruik van de garantie rechtvaardigen, zal gekozen worden voor reparatie, vervanging van het artikel, korting of terugbetaling, in de wettelijk vastgestelde voorwaarden.

De garantie dekt uitsluitend fabricagefouten, met uitsluiting van gebreken veroorzaakt door verwaarlozing, schokken, verkeerd gebruik of knoeien, ongeschikte spanning, onjuiste installatie die niet is uitgevoerd door de bevoegde dienst, indien van toepassing, of materialen die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik.

Bij het aanleveren van een te repareren product dient u, samen met het product, een kopie van de factuur, een document waarin wordt uitgelegd wat de storing is, alle accessoires en de verpakking mee te sturen.

De garantie op het product vervalt indien de eigenaar verandert of indien het product buiten de grenzen van het land van aankoop wordt overgebracht.

In geval van ontvangst van producten die niet aan deze garantievoorwaarden voldoen, zullen deze worden teruggezonden op kosten van de koper en met een remboursement in verband met verzendkosten en commissies.

Om gebruik te maken van de garantie, contacteer ons voor instructies over hoe dat te doen.